>> Bescherming

Wegens de artistieke, historische en socio-culturele waarde werd bij Ministerieel Besluit van 4 november 2002,

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2003, het monument toegevoegd aan de lijst der beschermde monumenten.

Het is bij het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) gekend onder het dossiernummer DO002219

en het objectnummer OO002756. 

De kadastergegevens zijn : Gemeente Wichelen, Afdeling 3,
Sectie A, openbaar domein.