In zijn homilie riep hij op voor vrede en verdraagzaamheid. Aan de graven van de in WOII gesneuvelden Orel Van den Abeele en Albert Temmerman sprak burgemeester Kenneth Taylor een boodschap uit voor tolerantie, verbondenheid en hoop.

Tot slot van de plechtigheden werden aan het oorlogsmonument bloemenkransen neergelegd door burgemeester Taylor, door de heer Jean Anne vanwege de Koninklijke Nationale Strijdersbond en namens Defensie door Wim De Geyter, Luitenant-kolonel van het Vliegwezen.

Bron Het Nieuwsblad 11/11/2011