>> Koninklijke Nationale Strijdersbond - afdeling Schellebelle


 Ivan Van de Wiele
 Sympathisant
 Kleine Daelvenne 9
 9290 Berlare
 GSM 0494/72.75.97
 info@schellebelledorp.be 


 Jean Anne
 Eresecretaris
 1925 - 2012

 Oscar Baeyens
 Vaandeldrager

De bond verenigt de oud-strijders, hun weduwen en sympathisanten en neemt deel aan plechtigheden van nationale aard waaronder Wapenstilstand op 11 november,
die elk jaar door gaat in een andere deelgemeente van Groot-Wichelen.
Verder houdt de bond toezicht op de in stand houding van het herdenkingsmonument op het Dorp
en de graven van de militaire en burgerlijke slachtoffers binnen en buiten de gemeentegrenzen.