>> Oude foto's

Naar verspreid gebruik werd het oorlogsmonument ingeplant ongeveer midden op de hoofdplaats tussen de parochiekerk en het vroegere gemeentehuis.

 

Voor Wereldoorlog I was de dorpsplaats beplant met notelaars. Deze werden door de Duitse bezetters geveld voor het maken van geweerkolven. De olmen die ze vervingen werden wegens de olmenziekte later vervangen door platanen. In 1972 werden twee bomenrijen met Amerikaanse eiken aangeplant die de provinciale baan afboorden. Aan de zuidzijde van de dorpsplaats bleef een rij platanen behouden.   Het dorp ten tijde van de oude notelaars.


                                    
 
                                  Rond 1925.                                            Rond 1925.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 


                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                    

                                                                                                                                                                       
                                                                                   
 
                                                                                    1976.