Nog 33 dagen vóór 21 juli 2019, onze Nationale Feestdag
              188 jaar eedaflegging Koning Leopold I            
Nog  80 dagen vóór 6, 7 en 8 september 2019, de viering en herdenking
  van 
75 jaar bevrijding van WO II.   
Nog  146 dagen vóór 11 november 2019,  de  101ste herdenking
van de 
Wapenstilstand van 'De Groote Oorlog' 1914-1918.

Het monument

Bescherming
Wegens de artistieke, historische en socio-culturele waarde werd bij Ministerieel Besluit van 4 november 2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2003, het monument toegevoegd aan de lijst der beschermde monumenten.

Het is bij het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) gekend onder het dossiernummer DO002219 en het objectnummer OO002756.
De kadastergegevens zijn : Gemeente Wichelen, Afdeling 3, Sectie A, openbaar domein.


Nieuw herkenningsteken vanaf 2015


Overzicht van "Het monument"
Beschrijving   |   Bescherming   |   Beslissing   |   Inhuldiging   |   Herinneringsmedaille   |   Bidprentje   |   Ontwerper   |   Beeldhouwer
Gedenkplaten   |   2 × Gustaaf Van de Wiele   |   Oude foto's   |   Restauratie 2014   |   Herinhuldiging 09/11/2014   |   'Monumentale' kunst

Ivan Van de Wiele © 2015