Nog  360 dagen vóór11 november 2019,  de  101ste herdenking
van de 
Wapenstilstand van 'De Groote Oorlog' 1914-1918.
Nog 247 dagen vóór 21 juli 2019, onze Nationale Feestdag
              188 jaar eedaflegging Koning Leopold I            

Het monument

Oude foto's
Naar verspreid gebruik werd het oorlogsmonument ingeplant ongeveer midden op de hoofdplaats tussen de parochiekerk en het vroegere gemeentehuis.

Voor Wereldoorlog I was de dorpsplaats beplant met notelaars. Deze werden door de Duitse bezetters geveld voor het maken van geweerkolven. De olmen die ze vervingen werden wegens de olmenziekte later vervangen door platanen. In 1972 werden twee bomenrijen met Amerikaanse eiken aangeplant die de provinciale baan afboorden. Aan de zuidzijde van de dorpsplaats bleef een rij platanen behouden.Het dorp ten tijde van de oude notelaars.


19251976


Overzicht van "Het monument"
Beschrijving   |   Bescherming   |   Beslissing   |   Inhuldiging   |   Herinneringsmedaille   |   Bidprentje   |   Ontwerper   |   Beeldhouwer
Gedenkplaten   |   2 × Gustaaf Van de Wiele   |   Oude foto's   |   Restauratie 2014   |   Herinhuldiging 09/11/2014   |   'Monumentale' kunst

Ivan Van de Wiele © 2015