Nog  140 dagen vóór 11 november 2024,  de  106de herdenking
van de 
Wapenstilstand van 'De Groote Oorlog' 1914-1918.

Het monument

Gedenkplaten
↓ Links naast de binnendeur in het ingangsportaal van de Sint-Jan Onthoofdingskerk is een marmeren gedenkplaat opgehangen waarop de namen van de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog voorkomen.
De plaat werd in 1919 gemaakt door Gerard Breemersch, wiens atelier zich in Roeselare bevond.

↓ Ter gelegenheid van de Vrede-Feesten werd op zondag 31 augustus 1919 in het gemeentehuis een naamsteen voor de gesneuvelden van het dorp onthuld. Deze is eveneens van de hand van Gerard Breemersch en werd ontworpen in 1919.↓ Optocht Vrede-Feesten ter hoogte van het voormalig klooster van de Zusters Maricollen in de Hoogstraat.
↓ Herinneringsmonument op de Campus Middelheim van de universiteit Antwerpen voor de door oorlogsgeweld omgekomen professoren en studenten van de vroegere Koloniale Hogeschool, waaronder Oreel Van den Abeele.

↓ Het oorlogsmonument op de begraafplaats te Zellik vermeldt Albert Temmerman.

↓ Gedenkkruis voor Albert Temmerman op het executieoord te Oostakker.

↓ Gedenkteken voor André Buysse in de tuin van Hof te Hanggareel (voormalig Hof Buysse) in Het Angereelstraat 104-106 te Appelterre-Eichem.
Overzicht van "Het monument"
Beschrijving    |    Bescherming    |    Beslissing    |    Inhuldiging    |    Herinneringsmedaille    |    Bidprentje    |    Ontwerper
Beeldhouwer    |    Gedenkplaten    |    2 × Gustaaf Van de Wiele    |    Oude foto's    |    Restauratie 2014
Herinhuldiging 09/11/2014    |    'Monumentale' kunst

Ivan Van de Wiele © 2015