Nog  140 dagen vóór 11 november 2024,  de  106de herdenking
van de 
Wapenstilstand van 'De Groote Oorlog' 1914-1918.

Het monument

Restauratie 2014
Op 14 augustus 2012 richtte N.S.B. afdeling Schellebelle een schrijven aan het gemeentebestuur waarbij de nood aan herstelling van het monument en de omheining werd medegedeeld.

In zijn antwoord meldde het college van burgemeester en schepenen dat er over de brief van gedachten gewisseld werd in de zitting van 17 augustus 2012 en er dat het college er principieel mee akkoord ging om het monument te laten restaureren en er een smeedijzeren omheining rond te plaatsen zoals weleer.

De technische dienst stelde een raming op voor een bedrag van 51.183 euro inclusief 21 % BTW en de lastvoorwaarden. Met algemene stemmen werd hiervoor op de gemeenteraadszitting van 27 juni 2013 goedkeuring verleend.

De opdracht werd toevertrouwd aan M.R.T. NV uit Deinze, een afdeling van Group Monument.

In de zitting van de gemeenteraad van 29 januari 2014 werd beslist om 4 grondspots te laten plaatsen rond het monument door Imewo. Er werd gesteld dat in het jaar van de herdenking van '100 jaar Groote Oorlog' het past om het geklasseerde en gerestaureerde oorlogsmonument ook bij duisternis in de kijker te stellen. Tevens werd akte genomen van het mailbericht van 24 september 2013 van N.S.B. afdeling Schellebelle waaruit bleek dat de vereniging een financiële bijdrage van 2.000 euro wenste te leveren voor de verlichting van het oorlogsmonument.
Overzicht van "Het monument"
Beschrijving    |    Bescherming    |    Beslissing    |    Inhuldiging    |    Herinneringsmedaille    |    Bidprentje    |    Ontwerper
Beeldhouwer    |    Gedenkplaten    |    2 × Gustaaf Van de Wiele    |    Oude foto's    |    Restauratie 2014
Herinhuldiging 09/11/2014    |    'Monumentale' kunst

Ivan Van de Wiele © 2015